Super-Héros
Del Libro "L´abécédaire des Super-Héros" texto de Agnés de Lestrade
©Editións Milan 2009, Francia